عنوان دیگرit doesn't have to be crazy at work
  پدیدآورجیسون فرید و دیوید هاینمایر هنسون، ترجمه محمدرضا کثیری
  ناشرتعالی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  شابک‎9786008680451‏
  قطعرقعی
  صفحات۱۲۰
  موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار