معرفی بهتر شخصیت لات‌مهره بازار مسکن، خانه‌هایی که برای آسایش شما ساخته نمی‌شوند
  پدیدآورسیدمحمدباقر ملائک
  ناشردفتر پژوهش‌های فرهنگی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  شابک‎9789643793807‏
  صفحات۸۲