گزیده دعاها و مناجات‌های عاشقانه مخصوص قنوت نمازگراران
  پدیدآورحسین مازوجی
  ناشرنصایح
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارقم
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  قطعجیبی
  صفحات۲۴۰
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبدعا، صحیفه سجادیه، قرآن، مفاتیح