پدیدآوراعظم‌السادات میریان، سیداصغر ساداتیان، پرویز قره‌خانی، شیرین قاضی‌زاده، فاطمه لالوها و شادی اسدی
   ناشرما و شما
   تاریخ انتشار۱۳۸۳
   صفحات۸۲
   موضوعسلامت