شرح و تفسیر فقره «و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعه من آناء الیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی»؛ حقیقت ورد و ذکر
  پدیدآورسیّد‌محمّد‌محسن حسینی طهرانی
  ناشرمکتب وحی
  چاپاول
  محل انتشارطهران
  تاریخ انتشار1392
  شابک‎9786006112565‏
  صفحات۲۹۴
  موضوععرفان و اخلاق