مقالات موضوعی علوم و مبانی اسلام و تشیّع

  تحلیل و بررسی تاریخ حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام برگرفته از آثار سیدالطائفتین علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی و عالم ربانی آیةالله سید محمد محسن حسینی طهرانی رضوان الله علیهما
   پدیدآورگروه موضوع‌بندی علوم و مبانی اسلام و تشیّع
   تاریخ انتشار۱۳۹۹
   صفحات۴۱۹
   موضوععرفان و اخلاق