بیانات حضرت علامه آیة‌الله حاج سیدمحمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه پیرامون علم و علماء
  پدیدآورسیدمحمدحسین حسینی طهرانی
  ناشرمکتب وحی
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  شابک‎97860061124421‏
  صفحات۲۱۶
  موضوععرفان و اخلاق