دمیدن روح نو‌پای ناب به سازمان شما
  عنوان دیگرThe Innovator's Method: Bringing the Lean into Your Organization, ۲۰۱۴
  پدیدآورناتان فور و جف دایر، ترجمه کمال سخدری و هومن فروزانفر
  ناشردانشگاه تهران
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  شابک‎9789640374122‏
  قطعوزیری
  صفحات۲۲۲
  موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار