چهل حدیث آستان قدس رضوی

چهل حدیث از امام هادی علیه‌السلام
  پدیدآورمحمد جواد غفورزاده
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپسوم
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۸۹
  قطعجیبی
  صفحات۴۸
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبامام هادی، چهل حدیث آستان قدس رضوی، حدیث، حدیث و شعر