چهل حدیث آستان قدس رضوی

چهل حدیث از امام رضا علیه‌السلام
  پدیدآورحسین ابراهیمی و علی اصغر دلیلی صالح
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپسیزدهم
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۲
  قطعجیبی
  صفحات۴۰
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبامام رضا، چهل حدیث آستان قدس رضوی، حدیث، حدیث و شعر