عنوان دیگرترجمه کامل رساله لقاءالله
  پدیدآورمیرزا جواد ملکی تبریزی، ترجمه سعید نصیری
  ناشرقلم و اندیشه
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  شابک‎9786006421469‏
  قطعرقعی
  صفحات۲۸۸
  مخاطبینعمومی
  موضوععرفان و اخلاق
  برچسبآداب طریقت