من قصد داشتم مطلبی را برای ارائه کلاسی آماده کنم که استاد چند کتاب را به من معرفی کرد ودوستانم از بین آن کتاب ها به من گفتند که کتاب ذهن زیبا رو قبلا خواندن و دوست داشتند؛ پس من هم این کتاب را برای ارائه انتخاب کردم.ابتدا فک میکردم که فقط بخش کمی از کتاب رو بخونم ولی بعد از شروع کتاب به جهت اینکه مطالب کاملاً قابل فهم بود و نیز در زندگی قبلاً با این مشکلات و عادت‌های رفتاری مواجه شده بودم، کاملاً ملموس بود. پس همینطور به خواندن کتاب ادامه دادم. این کتاب از ۴ فصل اصلی تشکیل شده و هر فصل شامل تعدادی بخش کوچک است که البته هر بخش کوچک هم میتوان در ۶ دقیقه خواند. در فصل اول این کتاب بیشتر به عادت‌های بد رفتاری وخطاهایی که ذهن ما درگیر آن‌ها هستند می‌پردازد و برای این خطاها، راهکارهایی را میدهد تا دیگر گرفتار آن‌ها نشویم واز آن‌ها رهایی پیدا کنیم.در فصل دوم این کتاب به دام‌هایی که ما هنگام تصمیم گیری ممکن است گرفتار آن‌ها شویم  می‌پردازد و اینکه چطور میتوانیم خود را از این دام‌ها نجات داده و تصمیم مناسبی بگیریم. در فصل سوم کتاب خیلی کاربردی به ما کمک می کند که  توان و وقت و پول خود را کجا، چطور و چگونه اختصاص دهم.  در کل اگر بخواهم توصیفی از کتاب ارائه کنم باید بگویم کتابی با متن روان ، مطالبی کاربردی در زندگی شخصی و خانوادگی، کاری و اجتماعی است که زمانی که شروع به خواندن آن میکنی خسته از ادامه ی خواندن نمی‌شوی.بیتا حیدریدانشجوی کارشناسی مدیریت دانشگاه قم

   نویسندهمجتبی لشکربلوکی، وحید شامخی
   ناشررسا
   صفحات۲۸۸
   موضوعادبیات

   رده‌ها