پدیدآوراحمد فولادیان و علی بنی‌اسدی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  قطعرقعی
  صفحات۸۸
  مخاطبینمربیان کودک و نوجوان، والدین
  موضوعکودک و نوجوان
  برچسبجوانان