استراتژیست‌ها باید به چه ابزار‌های مدیریتی مسلط باشند؟
  پدیدآورمجتبی لشکر‌بلوکی
  ناشرآریانا قلم
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۱
  شابک‎9786227089059‏
  قطعرقعی
  صفحات۲۷۲
  موضوعمدیریت عمومی