نگاهی موّحدانه به شگفتی‌های آفرینش از زبان امام صادق علیه‌السلام
  عنوان دیگرتوحیدالمفضل
  پدیدآورمفضل بن عمر، ترجمه محمد مهدی رضایی
  ناشرجمال
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارقم
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعرقعی
  صفحات۳۰۴
  مخاطبینعمومی
  موضوععرفان و اخلاق
  برچسبامام صادق