عنوان دیگرVISUALIZING MARKETING; from abstract to INTUITIVE, 2018.
  پدیدآوراس کوکاک، ترجمه سید ابوالقاسم میرا و علی کاظمی
  ناشرفرهنگ و تمدن
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  شابک‎9786006691619‏
  قطعرقعی
  صفحات۱۸۴
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری