خلق کسب‌وکارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر
  پدیدآورجوزف فیکسل، ترجمه سیدعباس ابراهیمی و حسین چیت‌گران
  ناشرسمت
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  شابک‎078600022127‏
  صفحات۲۴۵
  موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار