کتاب کوچک مدیریتی برای تعامل بهتر در کسب‌وکارمان
  پدیدآورسیمون سینک، ترجمه امین اسداللهی و زینب علیپور
  ناشرمؤسسه کتاب مهربان نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۶
  شابک‎9786004071819‏
  صفحات۱۴۴