هدف بازی های روانی بد، فریب افراد است.بازی های روانی بد دارای دو لایه هستن: لایه اولیه که ظاهر آن‌هاست، زیبا و درست به نظر می‌رسد اما در پس آن لایه ثانویه و پنهانی وجود دارد. لایه دوم مقصود اصلی فردیست که بازی روانی راه می‌ندازد.نویسنده در این کتاب کوشیده تا خواننده را با انواع بازی‌های روانی آشنا سازد.از مزایای کتاب ایرانی بودن آنست. کتاب با توجه به جامعه ایرانی نوشته شده و از اصطلاحات و ضرب المثل‌ها و نام‌های ایرانی برای توضیح انواع بازی‌های روانی بهره برده. این به ارتباط بهتر مخاطب ایرانی با کتاب کمک میکند.اگرچه صِرف شناخت بازی‌های روانی به مخاطب کمک می‌کند اما با این حال جای ارائه راهکارهایی برای دفاع در مقابل بازی‌های روانی خالیست. اینکه اگر خودمان را در یک بازی روانی گرفتار دیدیم چه کنیم و چگونه رفتار کنیم می‌توانست مکمل خوبی برای بخش معرفی بازی‌ها باشد.احمد رحیمیدانشجوی کارشناسی مدیریت دانشگاه قم

   نویسندهعلی شمیسا
   ناشرنسل نو اندیش
   صفحات۳۵۶
   موضوعارتباطات و مذاکره