راهنمایی جهت مشاورین توسعه سازمانی
  پدیدآورشهاب بیرانوند و ماهان مندگاری شریف آباد
  ناشرترمه
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۱
  شابک‎9789649789767‏
  قطعوزیری
  صفحات۲۵۸
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی