یک راهنمای اصولی برای ایجاد تحولی شگرف در برنامه تحقبقات تجاری و استراتژی مدیریت بازار‌یابی
  پدیدآوردیوید جی و برد‌لی، ترجمه غلامرضا مهرگان‌فر و علیرضا ترحمی
  ناشرنمای علم
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  شابک‎‌9786227747140‏
  قطعوزیری
  صفحات۱۴۲
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری