نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
  نویسندهایرج حسابی
  ناشرسازمان چاپ و انتشارات
  صفحات۲۱۶
  مخاطبینعمومی
  موضوعجامعه‌شناسی و تاریخ
  برچسبمشاهیر