راهنمای گام‌به‌گام برای کارمندانی که می‌خواهند به جرگهٔ کارآفرینان موفق بپیوندند
    نویسندهمرضیه فخرایی، مرضیه کیقبادی
    ناشراندیشکده صنعت و فناوری
    تاریخ انتشار۱۳۸۸
    صفحات160
    موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار