راهنمای گام‌به‌گام برای کارمندانی که می‌خواهند به جرگهٔ کارآفرینان موفق بپیوندند
   نویسندهمرضیه فخرایی، مرضیه کیقبادی
   ناشراندیشکده صنعت و فناوری
   تاریخ انتشار۱۳۸۸
   صفحات۱۶۰
   موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار