ادعیه و اعمال ماه‌های قمری

به انضمام سوره‌های مبارکه قدر، عنکبوت، روم و دخان
  پدیدآورشیخ عباس قمی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعوزیری
  صفحات۲۴۰
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبادعبه، ادعیه و اعمال ماه‌های قمری، اشهر ثلاثه، اعمال، رمضان