ادعیه و اعمال ماه‌های قمری

  پدیدآورشیخ عباس قمی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۸۵
  قطعوزیری
  صفحات۱۰۵
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبادعیه، اعمال، ذی حجه