این کتاب به شدت نثر روان و گیرایی دارد. ساده‌نویسی اما در عین حال پرمغزبودن جملات در سراسر داستان خودنمایی می‌کند.ابن‌مشغله داستان مردی است که به دلایل مختلف از جمله احترام به شرافت و اعتقاداتش بالاجبار دائما شغلش را تغییر می‌دهد.او شخصیتی مغرور، مبادی‌آداب، و حتی بامزه‌ای دارد.کوشابودن و رعایت حدود اخلاقی حتی به قیمت به‌جیب‌نزدن اسکناس‌های درشت در شرایط نیاز، از ویژگی‌های بارز ابن‌مشغله است.شاه‌جمله‌ی این کتاب از نظر من این است:«ما قبل از هرچیز به یک رستاخیز اخلاقی نیازمندیم، فقط همین»‌‌✍ رها سلیمانی

   نویسندهنادر ابراهیمی
   ناشرروزبهان
   صفحات۱۱۲
   موضوعادبیات