عنوان دیگرThe Tools for Successful Online Teaching, c2007
  پدیدآورلیزا داولی، ترجمه مصطفی قادری، مریم جابر، پروین حشمتی وحید و نسرین حبیبی
  ناشرسمت
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۶
  شابک‎9786000200879‏
  قطعوزیری
  صفحات۳۱۰
  مخاطبینمدرسین دانشگاه
  موضوعیادگیری و مدیریت آموزشی
  برچسبآموزش از راه دور، آموزش عالی، تدریس، تدریس آنلاین