دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع

مصاحبات علامه سیدمحمدحسین حسین طهرانی با بعضی از اصدقاء در رابطه با سیر و سلوک الی الله
  پدیدآورسیدمحمدحسین حسینی طهرانی
  ناشرمکتب وحی
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  صفحات۲۰۴
  مخاطبینعمومی
  موضوععرفان و اخلاق
  برچسبدوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع