چهل حدیث آستان قدس رضوی

چهل حدیث از امام زمان عج‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف
  پدیدآورمرتضی آخرتی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپچهارم
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۹۳
  قطعجیبی
  صفحات۴۰
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبامام زمان، چهل حدیث آستان قدس رضوی، حدیث، حدیث و شعر