چهل حدیث از امام زمان عج‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف

  آفتاب حسن
  پدیدآورمرتضی آخرتی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپچهارم
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۹۳
  قطعجیبی
  صفحات۴۰ صفحه
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبامام زمان، چهل حدیث آستان قدس رضوی، حدیث، حدیث و شعر