شرح و تفسیر فقره «و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعه من آناء الیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی»؛ حقیقت ورد و ذکر

شرح و تفسیر فقره «انی رجل مطلوب» از حدیث عنوان بصری؛ ولایت و هدایت

نقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش درباره وحی

بیانات حضرت علامه آیة‌الله حاج سیدمحمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه پیرامون علم و علماء