بیانات سیّد‌محمّد‌محسن حسینی طهرانی

شرح و تفسیر فقره «لیس العلم بالتعلم انما هو نور...»؛ حقیقت علم

  • مذهبی

بیانات سیّدمحمّدمحسن حسینی طهرانی

شرح و تفسیر فقره «و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعه من آناء الیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی»؛ حقیقت ورد و ذکر

بیانات سیّدمحمّدمحسن حسینی طهرانی

شرح و تفسیر فقره «انی رجل مطلوب» از حدیث عنوان بصری؛ ولایت و هدایت

بیانات سیّدمحمّدمحسن حسینی طهرانی

شرح و تفسیر فقره «لیس العلم بالتعلم انما هو نور ...»؛ حقیقت علم

  • مذهبی

بیانات سیّدمحمّدحسین حسینی طهرانی

(( یا ربّ)) یعنی تو، هستی و بس! تو ربّ منی در احسان! تو ربّ منی در عون! تو ربّ منی در رحمت! تو ربّ منی در وقتی که من دارم تجرّی می‌کنم و اسائه می‌کنم! تو ربّ منی در وقتی که من دارم با تو مکر می‌کنم و خیال می‌کنم که می‌توانم از امر تو جلو بیفتم ولی این‌طور نیست… تو ربّ منی و من معترفم، تو خدای منی ربّی و تمام جهان من را تو متکفّلی وبس!

نقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش درباره وحی

بیانات حضرت علامه آیة‌الله حاج سیدمحمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه پیرامون علم و علماء

اسرار ملکوت (جلد سوم)-روی جلد

مقدمه شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه‌السلام

کسی که مدّعی وصایت از یک عارف بالله است نمی‌تواند با خودخواهی و خودمحوری و اظهار سلایق شخصیّه و اعمال غرائز شهوانی و کامجویی و کامیابی افسار گسیخته و عدم تحمّل نقد و تنبیه و طرد و رفض دیگران، پا جای پای اولیای حق بگذارد و خود را در زمره اصحاب کشف و شهود قرار دهد.

اسرار ملکوت (جلد دوم)-روی جلد

مقدمه شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه‌السلام

باری فرق بین اولیای الهی با دیگران فرق بین خورشید با شب تار است، نه بین خورشید و ماه و یا بین ماه و ستارگان، آن‌ها می‌بینند و دیگران نمی‌بینند، آن‌ها لمس می‌کنند و دیگران در تخیّل و وهم به‌سر می‌برند. آنان حقیقت را با جان خود مسّ و با قلب خود مشاهده می‌کنند و دیگران تیری در شب تار می‌پرانند. آنان به حق متحقق گشته‌اند و اصالت سافته‌اند و بقیّه در اعتباریّات و تصوّرات منغمرند.

اسرار ملکوت (جلد اول)-روی جلد

مقدمه شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه‌السلام

حدیث شریف عنوان بصری تحقیقاً حاوی مضامین عالیه و مبانی راقیه و مستحکم سیر و سلوک الی الله می‌باشد. بسیاری از بزرگان طریق و مربّیان نفوس، مطالعه و تدقیق و همل به آن را به شاگردان خود توضیه می‌نمودند؛ از جمله حضرت سیّد الفقهاء و المجتهدین و سیّدالاولیاء الرّبانیین، عارف نامی و فقیه صمدانی، آیة الله العظمی مرحوم حاج سیّد علی قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر مداومت مطالعه و عمل به مفاد آن اصراری بلیغ می‌فرمود.

از بیانات حضرت علّامه آیة الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدس الله نفسه الزّکیه

گلشن اسرار: شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة (جلد اول: مقدمات حکمت، احوال نفس وجود)

شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة (جلد اول: مقدمات حکمت، احوال نفس وجود)

اگر انسان بخواهد به حقیقت همهٔ موجودات، یعنی به حقیقت هستی اطلاع پیدا کند، چاره‌ای نیست که نفس و عقل و روح او با حقیقت هستی متحد بشود و برای او وحدت عینیه پیدا بشود. فقط در این‌صورت است که انسان می‌تواند به حقیقت اشیاء اطلاع پیدا بکند. این می‌شود معنای حکمت.

تفسیر آیه نور (الله نور السموات و الارض)

معرفت به نفس یعنی

خداوند علی اعلی به ذات انسان متصل است و وجود انسان مندک و فانی در ذات پروردگار است. اگر انسان ذات خودش را به نحو اندکاک و فنا پیدا کند و به هستی خودش برسد که نیستی محض است، این نیستی محض در هستی محض پروردگار مندک شده، آن وقت به مقام هستی پروردگار می‌رسد و فنای در ذات پروردگار پیدا می‌کند.

آموزه های معرفت

شرح دعای ابوحمزه ثمالی

دعوت و درخواست، یک امر قلبی است. ما به ظاهر می‌گوئیم «اللهم انی اسئلک قضا حاجتی …» اما در ماورا این لفظ، آن دل و آن نفس است که دارد طلب می‌کند. آن نفس، ماده نیست، آن نفس دارای مراتب علّی برزخی، ملکوتی، جبروتی، لاهوتی و انمحا ذاتی در ذات پروردگار است.

از آنجایی که انسان دارای مراتب مختلفه در وجود است، خواست و طلب هر کدام از افراد هم منطبق با آن مرتبه‌ای است که با پروردگار در آن مرتبه ارتباط دارد. چون همه افراد یکسان نیستند؛ یک نفر مقدار سعه تفکراتش، تمفکرات برزخی است و در عالم تخیلات است؛ یک نفر مقدار سعه تفکراتش تفکرات ملکوتی است؛ یک نفر تفکراتش تفکرات معنا و جبروتی است؛ و یک نفر هم با سر ارتباط دارد.

از صفحه ۲۵۴ کتاب