این کتاب به شدت نثر روان و گیرایی دارد. ساده‌نویسی اما در عین حال پرمغزبودن جملات در سراسر داستان خودنمایی می‌کند.ابن‌مشغله داستان مردی است که به دلایل مختلف از جمله احترام به شرافت و اعتقاداتش بالاجبار دائما شغلش را تغییر … ادامه