تعداد کتب موجود در این لیست 2743 است.طنزهای مدیریتی و فردی آموزنده

نویسنده : سیروس آقایار، حسین آقایار، علی آقایار

مدیریت عمومی

شش مدال ارزش ها

نویسنده : ادوارد دوبونو

مدیریت عمومی

بهره وری

نویسنده : حسن ابطحی، بابک کاظمی

مدیریت عمومی

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت

نویسنده : سید محمد عباس زادگان

مدیریت عمومی
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶