تعداد کتب موجود در این لیست 2743 است.طراحی و تدوین طرح کسب و کار Business Plan

نویسنده : محمود احمدپور داریانی، سید روح ا... احمدی

کارآفرینی و کسب و کار

تجارت الکترونیکی

نویسنده : الیس جوانتیا، استفانو کورپر

کسب و کار و تجارت الکترونیک

Academic Vocabulary in Use (Second Edition)

نویسنده : Michael McCarthy, Felicity O'Dell

زبان های خارجی

مطالعات فرهنگی و اجتماعی کلاس درس دانشگاهی

نویسنده : عباس کاظمی، آمنه صدیقیان بیدگلی، حسین ابراهیم آبادی، فیروزه اصغری، سید محمود نجاتی حسینی، رضا صمیم، جبار رحمانی، کرم حبیب پور گتابی

یادگیری و مدیریت آموزشی
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶