تعداد کتب موجود در این لیست 2706 است.مطالعات فرهنگی و اجتماعی کلاس درس دانشگاهی

نویسنده : عباس کاظمی، آمنه صدیقیان بیدگلی، حسین ابراهیم آبادی، فیروزه اصغری، سید محمود نجاتی حسینی، رضا صمیم، جبار رحمانی، کرم حبیب پور گتابی

یادگیری و مدیریت آموزشی

طنزهای مدیریتی و فردی آموزنده

نویسنده : سیروس آقایار، حسین آقایار، علی آقایار

مدیریت عمومی

شش مدال ارزش ها

نویسنده : ادوارد دوبونو

مدیریت عمومی

بهره وری

نویسنده : حسن ابطحی، بابک کاظمی

مدیریت عمومی

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت

نویسنده : سید محمد عباس زادگان

مدیریت عمومی
انتقال به صفحه :