تعداد کتب موجود در این لیست 2745 است.اگرهای جوانی

نویسنده : اولین مک فارلین

ایده، خلاقیت و نوآوری

هیچ چیز مقدس نیست

نویسنده : رابرت جی بارو

اقتصاد

از هیچ به اوج

نویسنده : ماهاتیر محمد

اقتصاد

علوم و فنون کارآفرینی

نویسنده : فرهاد خسروانی، حامد صفاری، علی معصومیان کلشتری

کارآفرینی و کسب و کار

ده کارآفرین منتخب ایرانی

نویسنده : اسدالله کردنائیج، علی اصغر انواری رستمی، همایون امیراحمدی

کارآفرینی و کسب و کار

راهنمای مدل کسب و کار: 55 مدلی که کسب و کار شما را متحول می‌کنند

نویسنده : الیور گاسمن، کارولین فرانکین برگر، میکاییل سیک

کارآفرینی و کسب و کار
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶