تعداد کتب موجود در این لیست 103 است.مطالعات فرهنگی و اجتماعی کلاس درس دانشگاهی

نویسنده : عباس کاظمی، آمنه صدیقیان بیدگلی، حسین ابراهیم آبادی، فیروزه اصغری، سید محمود نجاتی حسینی، رضا صمیم، جبار رحمانی، کرم حبیب پور گتابی

یادگیری و مدیریت آموزشی

روش تدریس

نویسنده : رمضان علی تبار فیروزجایی

یادگیری و مدیریت آموزشی

حاشیه بر کتاب

نویسنده : حسام الدین مطهری

یادگیری و مدیریت آموزشی

راهبردهای موثر جهت موفقیت در دانشگاه

نویسنده : معاونت دانشجویی، مرکز مشاوره دانشجویی

یادگیری و مدیریت آموزشی

یادگیری الکترونیکی

نویسنده : سعید صفایی موحد، هدیه محبت

یادگیری و مدیریت آموزشی

جلوه های معلمی استاد مطهری

نویسنده : دفتر امور کمک‌ آموزشی و کتابخانه‌ ها

یادگیری و مدیریت آموزشی
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶