تعداد کتب موجود در این لیست 46 است.تجارت الکترونیکی

نویسنده : الیس جوانتیا، استفانو کورپر

کسب و کار و تجارت الکترونیک

خدمات الکترونیک

نویسنده : مریم ملاباقر، کوثر اسکندرپور

کسب و کار و تجارت الکترونیک

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

نویسنده : رامین مولاناپور، مهران کرمی، رضا مرادی

کسب و کار و تجارت الکترونیک

مبانی تجارت الکترونیکی

نویسنده : افرایم توربان، دیوید کینگ

کسب و کار و تجارت الکترونیک
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶