تعداد کتب موجود در این لیست 201 است.طراحی و تدوین طرح کسب و کار Business Plan

نویسنده : محمود احمدپور داریانی، سید روح ا... احمدی

کارآفرینی و کسب و کار

کارآفرینی پیشرفته

نویسنده : محمود احمدپور داریانی، علی ملکی

کارآفرینی و کسب و کار

گوگل چگونه کار می کند (کتاب صوتی)

نویسنده : اریک اشمیت، جاناتان روزنبرگ

کارآفرینی و کسب و کار
انتقال به صفحه :