تعداد کتب موجود در این لیست 89 است.لایک ممنوع

نویسنده : سید بشیر حسینی، طاها ساقیان

مدیریت فناوری اطلاعات

زبان تخصصی رایانه

نویسنده : خسرو مهدی پور عطایی

مدیریت فناوری اطلاعات

Professional English in Use (ICT)

نویسنده : Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre

مدیریت فناوری اطلاعات

بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

نویسنده : محمدقلی پور، فهیمه غنچه ای، آزیتا رفعت

مدیریت فناوری اطلاعات

Decision Support Systems and Intelligent Systems

نویسنده : Efraim Turban, Jay E. Aronson, Ting Peng Liang

مدیریت فناوری اطلاعات

روان شناسی رفتار مصرف کننده

نویسنده : حمید آتش پور، سمیرامیس جنتیان

مدیریت فناوری اطلاعات

Hard Ware

نویسنده : امید فریبرز

مدیریت فناوری اطلاعات

ویندوز هفت

نویسنده : ابراهیم ابراهیم بای سلامی

مدیریت فناوری اطلاعات

ورد

نویسنده : ابراهیم ابراهیم بای سلامی

مدیریت فناوری اطلاعات
انتقال به صفحه :