تعداد کتب موجود در این لیست 93 است.همه دروغ می گویند

نویسنده : بیت استیونز، دیوید ویتس

مدیریت فناوری اطلاعات

بلوغ فرایندهای کسب و کار

نویسنده : حسین صفری، محسن مرادی مقدم

مدیریت فناوری اطلاعات

لایک ممنوع

نویسنده : سید بشیر حسینی، طاها ساقیان

مدیریت فناوری اطلاعات

زبان تخصصی رایانه

نویسنده : خسرو مهدی پور عطایی

مدیریت فناوری اطلاعات

Professional English in Use (ICT)

نویسنده : Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre

مدیریت فناوری اطلاعات

بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

نویسنده : محمدقلی پور، فهیمه غنچه ای، آزیتا رفعت

مدیریت فناوری اطلاعات

Decision Support Systems and Intelligent Systems

نویسنده : Efraim Turban, Jay E. Aronson, Ting Peng Liang

مدیریت فناوری اطلاعات

روان شناسی رفتار مصرف کننده

نویسنده : حمید آتش پور، سمیرامیس جنتیان

مدیریت فناوری اطلاعات
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶