تعداد کتب موجود در این لیست 177 است.استراتژی برای هر کس

نویسنده : گرارد دانفورد

مدیریت عمومی

مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

نویسنده : کوری کوگن، سوزت بلیکمور، جیمز وود

مدیریت عمومی

طنزهای مدیریتی و فردی آموزنده

نویسنده : سیروس آقایار، حسین آقایار، علی آقایار

مدیریت عمومی

شش مدال ارزش ها

نویسنده : ادوارد دوبونو

مدیریت عمومی

بهره وری

نویسنده : حسن ابطحی، بابک کاظمی

مدیریت عمومی

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت

نویسنده : سید محمد عباس زادگان

مدیریت عمومی

رهبری (کتاب صوتی)

نویسنده : برایان تریسی

مدیریت عمومی

مهارتهای عمومی مدیریت

نویسنده : متخصصان شرکت ساندویو

مدیریت عمومی

The Rules of Management

نویسنده : International Bestseller

مدیریت عمومی

در نقد برنامه ریزی استراتژیک

نویسنده : علی بابایی، روح الله حمیدی مطلق، ابراهیم سوزنچی کاشانی، محمدحسین نقوی، رحیم سرهنگی

مدیریت عمومی
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶