تعداد کتب موجود در این لیست 173 است.طنزهای مدیریتی و فردی آموزنده

نویسنده : سیروس آقایار، حسین آقایار، علی آقایار

مدیریت عمومی

شش مدال ارزش ها

نویسنده : ادوارد دوبونو

مدیریت عمومی

بهره وری

نویسنده : حسن ابطحی، بابک کاظمی

مدیریت عمومی

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت

نویسنده : سید محمد عباس زادگان

مدیریت عمومی

رهبری (کتاب صوتی)

نویسنده : برایان تریسی

مدیریت عمومی

مهارتهای عمومی مدیریت

نویسنده : متخصصان شرکت ساندویو

مدیریت عمومی

The Rules of Management

نویسنده : International Bestseller

مدیریت عمومی

در نقد برنامه ریزی استراتژیک

نویسنده : علی بابایی، روح الله حمیدی مطلق، ابراهیم سوزنچی کاشانی، محمدحسین نقوی، رحیم سرهنگی

مدیریت عمومی

الگوهای سازمانی

نویسنده : استفن پی. فیتز جرالد

مدیریت عمومی

طنز مدیریتی

نویسنده : حاجی سفیدی

مدیریت عمومی
انتقال به صفحه :