تعداد کتب موجود در این لیست 57 است.روش تحقیق در علوم اجتماعی

نویسنده : ریمون کیوی، لوک وان کامپنهود

روش تحقیق و آمار

روش شناسی پژوهش های فلسفی

نویسنده : علی اصغر جعفری ولنی

روش تحقیق و آمار

راهنمای تحقیق

نویسنده : علیرضا فاخری

روش تحقیق و آمار

نظریه پردازی داده بنیاد با ان ویو هشت

نویسنده : محمدرضا ذوالفقاریان، میثم لطیفی

روش تحقیق و آمار

مبانی نگارش علمی

نویسنده : یزدان منصوریان

روش تحقیق و آمار

مبانی نظریه پردازی، پیشینه و ملاحظات

نویسنده : حسین خنیفر، معصومه مصطفی زاده، مهتاب همایی لطیف

روش تحقیق و آمار
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶