تعداد کتب موجود در این لیست 78 است.حرفه ای مصاحبه کنید

نویسنده : اکبر عبدی، عماد فراهانی، صفورا فخرآذری

رفتار سازمانی و منابع‌ انسانی

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی

نویسنده : دیوید دوبورا، ویلیام راسول، دبرا جو کینگ استرن، لیندا کمپ

رفتار سازمانی و منابع‌ انسانی

مدیریت منابع انسانی، کسب مزیت رقابتی

نویسنده : ریموند نوئه، باری گرهارت، جان هالنک، پاتریک رایت

رفتار سازمانی و منابع‌ انسانی
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶