تعداد کتب موجود در این لیست 87 است.با دمپایی وارد نشوید

نویسنده : امین صفری، جواد دل بیشه

بازاریابی و مشتری مداری

مدیریت تبلیغات

نویسنده : هرمز مهرانی، منصوره صادقی، مجید صفدری

بازاریابی و مشتری مداری

چگونه خدماتی با کیفیت ارائه کنیم

نویسنده : والری ای. زیتامل، ای. پاراسورامان، لئونارد ال. بری

بازاریابی و مشتری مداری

بازاریابی محتوا

نویسنده : حسین نوروزی، امیررضا اسدی

بازاریابی و مشتری مداری

توزیع به زبان ساده

نویسنده : محمد بلوریان تهرانی

بازاریابی و مشتری مداری
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶