تعداد کتب موجود در این لیست 42 است.دانشگاه تا بازار، شرحی بر اقتصاد موضوعات عمومی

نویسنده : راجر میلر، دانیل بنجامین، داگلاس نورث

اقتصاد

اندیشه های سیاسی و اقتصادی هایک

نویسنده : دونالد جی. بودراکس

اقتصاد

نظام اقتصاد اسلامی

نویسنده : عبدالکریم بی آزار شیرازی

اقتصاد

نگرشی به مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اجرای آن در ایران

نویسنده : فرهاد طهماسبی بلداجی، اسماعیل افضلی، رضا بوستانی

اقتصاد

درآمدی بر اقتصاد اسلامی

نویسنده : دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

اقتصاد

بازآفرینی دولت

نویسنده : دیوید اوزبرن، تد گبلر

اقتصاد

جهان اسلام و اقتصاد دانش بنیان

نویسنده : یحیی صفوی، حمزه صفوی، مجتبی یعقوبی

اقتصاد

اقتصاد دانش بنیان: بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه ی اقتصادی

نویسنده : محمود متوسلی، علی نیکونسبتی، روح الله ابوجعفری

اقتصاد

سیستمهای اقتصادی

نویسنده : حسن توانایان فرد

اقتصاد

موج سوم

نویسنده : الوین تافلر

اقتصاد

جوان و اقتصاد زندگی

نویسنده : اصغر هادوی کاشانی

اقتصاد
انتقال به صفحه :