تعداد کتب موجود در این لیست 122 است.Great Speeches

نویسنده : مجید قاسمی پور بیاض

ارتباطات و مذاکره

مذاکره حرفه ای

نویسنده : مایکل بنولی یل، وی هوآ

ارتباطات و مذاکره

ارائه حرفه ای

نویسنده : ایلین پینکاس

ارتباطات و مذاکره

زندگی ایده آل در معاشرت با دیگران

نویسنده : واحد پژوهش انتشارات هنارس

ارتباطات و مذاکره

یه مسج بزن روشن شیم

نویسنده : ابوالفضل محترمی

ارتباطات و مذاکره

هوش هیجانی

نویسنده : حمید یوسفی

ارتباطات و مذاکره
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶