تعداد کتب موجود در این لیست 2706 است.طراحی و تدوین طرح کسب و کار Business Plan

نویسنده : محمود احمدپور داریانی، سید روح ا... احمدی

کارآفرینی و کسب و کار

تجارت الکترونیکی

نویسنده : الیس جوانتیا، استفانو کورپر

کسب و کار و تجارت الکترونیک

Academic Vocabulary in Use (Second Edition)

نویسنده : Michael McCarthy, Felicity O'Dell

زبان های خارجی
انتقال به صفحه :