برای امانت کتاب ابتدا لازم است عضو کتاب‌تایم شده و کد عضویت دریافت کنید.

در صورتی که هنوز عضو کتاب‌تایم نشده‌اید، می‌توانید پس از مطالعه «قوانین امانت کتاب»، فرم عضویت زیر را تکمیل کنید:

«فرم عضویت»

در صورتی که قبلاً عضو کتاب‌تایم شده و کد عضویت دارید، می‌توانید برای درخواست امانت یا تمدید کتاب فرم زیر را تکمیل کنید:© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶