جهان لغزنده است

دسته بندی : جامعه شناسی و تاریخ

  • نویسنده
    آنتونی گیدنز
  • مترجم
  • انتشارات
    کتاب پارسه
  • تعداد صفحه
    ۱۲۰
نگاهی به کتاب
توضیحات


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶